Station Groenlo
 

Archief

De Gelderlander 4 december 2017

Station Groenlo in 'Binnenstebuiten' - door Ton Tijdink

GROENLO - Het televisieprogramma Binnenste Buiten besteedt vandaag aandacht aan het stationsgebouw in Groenlo.

Het 30 minuten durende programma bestaat uit drie delen: huis en interieur, tuin en natuur en eten. Het deel huis en interieur gaat over bijzondere huizen en de bijbehorende verhalen.

De bijzondere elementen van Station Groenlo worden per vertrek door de bewoners Angela Roerdink en Ronald Wopereis besproken.

Ook wordt er aandacht besteed aan de locomotief en wagon die in januari geplaatst zijn.

Het programma wordt vanaf 18.50 uur op NPO 2 uitgezonden.

Groenlose Gids 28 november 2017

GOLS-station in Groenlo in tv-programma van KRO/NCRV - Uitzending op maandag 4 december op NPO 2 - Door Theo Huijskes

GROENLO - Op 25 januari van dit jaar beleefden Ronald Wopereis en partner Angela Roerdink, de bewoners van het totaal gerestaureerde Groenlose stationsgebouw, de dag van hun leven. Als de belangrijkste initiatiefnemers van het plan om het voormalige GOLS-station anno 1920 te doen terugkeren in het vestingstadje Grolle, mochten zij op die dag een oude, in 1934 gebouwde locomotief en een uit de eindjaren vijftig daterende wagon verwelkomen.

De plaatsing van beide unieke exemplaren op de rails langs het oude stationsgebouw trok veel publieke belangstelling, alsmede de nodige media-aandacht en dat niet alleen plaatselijk en regionaal, maar ook landelijk. Inmiddels tien maanden later is er nog steeds veel aandacht voor dit succes in het Programma Stad Groenlo van de gemeente Oost Gelre.

Zo meldde KRO/NCRV zich in Groenlo voor het maken van opnames voor het televisieprogramma Binnenstebuiten. Een programma dat aandacht besteedt aan bijzondere huizen en de daarbij horende verhalen. In de Groenlose situatie betreft het de geschiedenis van het GOLS-station (Geldersch-Overijselsche Lokaal Spoorwegmaatschappij) en de status van het gebouw anno 2017. Daarbij zal vanzelfsprekend ook de nodige aandacht worden besteed aan de plannen met betrekking tot de locomotief en de wagon, waarvoor een stichting in het leven is geroepen.

Ronald Wopereis is erg enthousiast over het feit dat 'hun' totaalproject voor het programma is uitgekozen. "De filmploeg, bestaande uit een regisseur, een cameraman en een geluidsman, is een dag bezig geweest om het item op film te zetten. Al eerder was er een draaiboek gemaakt. Hierin zijn alle vertrekken en bijzondere elementen opgenomen, die in ieder geval gefilmd dienden te worden." Het dertig minuten durende programma bestaat uit drie delen: huis en interieur, tuin en natuur en eten. Het deel huis en interieur gaat dus over bijzondere huizen en de bijbehorende verhalen. De bijzondere elementen van het Station Groenlo worden per vertrek door de bewoners Ronald Wopereis en Angela Roerdink toegelicht. En daarnaast wordt buiten uiteraard de nodige aandacht besteed aan de locomotief en de wagon. De tv-uitzending op NPO 2 is aanstaande maandag om 18.50 uur.

Groenlose Gids 22 november 2017

GOLS Station Groenlo krijgt kleur - Opknapbeurt voor locomotief en wagon - door Theo Huijskes

GROENLO - De renovatie van de voormalige Geldersche-Overijselsche lokaalspoorweg (GOLS) nabij Groenlo is gestart. Het gaat om de bijzondere locomotief uit 1934, die daar inmiddels bijna een jaar gestald is en de uit de jaren vijftig daterende wagon. Locomotief en wagon krijgen steeds meer kleur. Die kleur werd afgelopen week symbolisch aangebracht door Reukers Schilders uit Groenlo, dat met het aanbieden van bepaalde diensten een mooi gebaar maakt om de opknapbeurt van de oude locomotief en de wagon op een professionele manier uit te voeren.

Vlnr Gerard Beusink van Trimetal AKZO Nobel, Roy Jorritsma van AGC Nederland, Manfred Reukers, Angela Roerdink en Ronald Wopereis. Foto: Theo Huijskes

Op woensdag 25 januari werd, onder grote publieke belangstelling, de door de Stichting De Locomotor in Amersfoort uitgeleende Sik met een bijbehorende wagon werden gestald bij het oude, monumentale stationsgebouw in Groenlo. Het gevaarte weegt maar liefst 20 ton. Een operatie die helemaal past in het Programma Stad Groenlo.

Sindsdien is er een stichting opgericht. De bewoners van het totaal gerestaureerde stationsgebouw, Ronald Wopereis en partner Angela Roerdink, zijn de grote animatoren van het opknapproject. Zij zijn voorzitter en penningmeester van de stichting. Er werden diverse acties op touw gezet, waaronder het adopteren van bielzen. Dit om geld te verzamelen om de gewenste inrichting en aankleding van alle onderdelen te kunnen realiseren.

Sponsoring is noodzakelijk

Ronald Wopereis geeft aan dat er op korte termijn een bedrag nodig is van minimaal 6 duizend euro om het een en ander voor elkaar te krijgen. "Daarom zijn wij blij met de handreiking van Grollenaar Manfred Reukers van het gelijknamige Groenlose schildersbedrijf." Reukers was er bij toen locomotief en wagon in Groenlo arriveerden. "Ik was direct enthousiast en bereid om een steentje bij te dragen. Zeker in het kader van het Programma Stad Groenlo is dit een prachtige aanwinst. De enthousiaste vrijwilligers die hieraan werken, verdienen alle medewerking. Voor de daadwerkelijke invulling daarvan heb ik verffabrikant Trimetal AKZO Nobel en verfgrossier AGC Nederland zover weten te krijgen dat alle verf voor de locomotief, wagon en andere zaken gratis beschikbaar wordt gesteld. Zelf ben ik voor de vrijwilligers beschikbaar voor het geven van adviezen en daarnaast kunnen ze op mij een beroep doen voor het benodigde schildersmateriaal, zoals steigers, schuurmachines en dergelijke."

Voortgang project vertraagd

Terwijl Ronald Wopereis enerzijds enorm veel waardering heeft voor de medewerking van de gemeente Oost Gelre tot op heden, is hij anderzijds teleurgesteld omdat procedures tijdrovend zijn. Doelende op bijvoorbeeld het mogen bouwen van een grote tent om daarin alle vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren. Daarvoor moest Wopereis een bouwvergunning aanvragen. "Dit is allemaal erg tijdrovend en daarnaast zijn er ook nog de nodige kosten mee gemoeid. Hopelijk komen we er samen met de gemeente snel en op een goede manier uit."

Samen met partner Angela Roerdink hoopt Ronald Wopereis daarnaast dat de sponsoring van Reukers Schilders navolging krijgt van andere Groenlose bedrijven.

Groenlose Gids 6 september 2017

Geldinzameling onder het motto 'Adopteer een biels' - Stichting GOLS Station Groenlo start actie - door Theo Huijskes

GROENLO - Op woensdag 25 januari van dit jaar beleefde Groenlo een bijzonder moment. Onder grote publieke belangstelling werd op die dag door de Stichting De Locomotor uit Amersfoort een in 1934 gebouwde locomotief en een bijbehorende, eveneens een historische waarde vertegenwoordigende wagon afgeleverd bij het oude stationsgebouw in Groenlo. De komst van de ruim 20 ton wegende Sik en de wagon uit de jaren vijftig betekende de terugkeer van het voormalige GOLS-station anno 1920 in het vestingstadje Grolle. Een hoogtepunt in het kader van het Programma Stad Groenlo.

Voorzitter Ronald Wopereis van de Stichting GOLS Station Groenlo. Foto: Theo Huijskes

Trotse en blije gevoelens overheersten destijds en doen dat nog steeds bij de Grollenaren in het algemeen en bij Ronald Wopereis en partner Angela Roerdink in het bijzonder. Laatstgenoemden, verantwoordelijk voor de restauratie en nu ook de bewoners van het monumentale stationsgebouw, zijn de belangrijkste initiators van de metamorfose aan het eind van de Groenlose Stationslaan. Zeven maanden later weten Ronald en Angela dat er geld nodig is om de verdere plannen ten uitvoer te brengen.

Betrokkenheid vergroten

"Laat ik voorop stellen dat wij als vijfhoofdig stichtingsbestuur in de afgelopen maanden niet stil hebben gezeten", zegt voorzitter Ronald Wopereis. "Het opknappen van de locomotief en de wagon heeft de hoogste prioriteit. Maar daarvoor hebben wij wel middelen nodig. Dankzij onder andere een bedrag van 905 euro via 'Hart voor de Achterhoek' van de Rabobank, hebben wij een tent kunnen aanschaffen om dadelijk overdekt de nodige werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Denk daarbij verder aan een vloer in de tent, overige inrichting zoals verlichting, verwarming, een werkbank, gereedschap en materialen. Dit alles is nodig willen wij straks locomotief en wagon helemaal in orde hebben, waarbij wij vervolgens de wagon zo snel mogelijk kunnen inrichten als expositieruimte om de historie van het Grolse spoor te doen herleven. Daarnaast willen wij het perron buiten weer herinrichten zoals het er in de jaren twintig van de vorige eeuw uitzag. Allemaal activiteiten waarmee geld gemoeid is. En om het benodigde geld te kunnen genereren, willen wij de betrokkenheid en medewerking van de gemeenschap inclusief het bedrijfsleven vergroten, via een actie die een zekere continuÔteit garandeert in giften."

Particulieren en bedrijven

Volgens penningmeester Angela Roerdink is er op korte termijn een bedrag van tenminste zesduizend euro nodig, willen de wensen gerealiseerd kunnen worden. "Dat willen we bereiken met de actie 'Adopteer een biels!'. Voor een bedrag van 50 euro per jaar kan men een biels adopteren. De betreffende biels wordt dan voorzien van een messing plaatje met daarop - indien gewenst - de familie- of bedrijfsnaam, logo en dergelijke. Indien men het bedrag per persoon te hoog vindt, mogen ook twee personen het jaarlijks in te brengen bedrag voor hun rekening nemen."

Ronald Wopereis vult aan dat men als bedrijf of particulier ook buiten de bielzenadoptie om kan zorgen voor financiŽle of materiŽle sponsoring. "Wij hebben een folder laten maken, die huis aan huis in Groenlo en omgeving wordt bezorgd. Daarnaast zullen wij bij plaatselijke activiteiten, zoals open zondagen en evenementen van de partij zijn om belangstellenden niet alleen warm te maken voor het adopteren van een biels, maar ook aan onze stichting te binden. Een initiatief waar deze maand nog een begin mee zal worden gemaakt. Hopelijk leidt dit alles tot de volledige hergeboorte van de in 1881 opgerichte Geldersche-Overijselsche lokaalspoorweg (GOLS) in Grolle."

Bericht 24 januari 2017

GROENLO Dinsdag 24 januari was het zover. Ten kantore van Notariskantoor Roerdink & Stevelink in Groenlo werd de akte van de oprichting van Stichting Gols station Groenlo ondertekend door een afvaardiging van het bestuur en door notaris Mardine Grijsen. Hiermee is de stichting een feit.

Met de oprichting van de stichting komt de realisatie van de inrichting bij het station anno 1920 zeer dichtbij. Er is een goede samenwerking met de gemeente Oost Gelre om het plan verder gestalte te geven.

Morgen 25 januari wordt het treinstel opgehaald waarna het rond 12.30 13.00 zal arriveren in Groenlo.

Vlnr. Stephan Damman, Ronald Wopereis, Mardine Grijsen (notaris) en Peter Janssen. Op de foto ontbreekt medeoprichter Angela Roerdink.

Bericht 5 januari 2017

In samenwerking met de oudheidkundige vereniging Groenlo hebben we ons hard gemaakt voor het aanleggen van een stuk spoor bij het oude station in Groenlo. Door een goede samenwerking met de gemeente Oost Gelre is het nu zover. Het spoor is gerealiseerd en er kan materieel geplaatst worden. Op woensdag 25 januari 2017 worden er een oude diesellocomotief en een oude verblijfswagen op het spoor van station Groenlo geplaatst. Deze locomotief en wagon worden in bruikleen gegeven door de stichting "De Locomotor".

De sik 211

Deze sik komt uit de eerste serie afgeleverde locomotoren (201-212), gebouwd in 1934. Dit soort locomotieven reedt op de GOLS lijn. Deze wagon is rijdend en heeft nu nog de moderne NS kleuren. We zullen de sik weer in de originele kleuren gaan schilderen.

De verblijfswagen

Deze voormalige gesloten goederenwagen is gebouwd in 1959 door Werkspoor. De wagon is in 1991 omgebouwd tot een verblijfswagen. De wagon heeft nooit op de GOLS lijn gelopen, maar deze wagon zal, als hij opgeknapt is, dienst gaan doen als informatiewagon. Een plek waar mensen wat kunnen zien en lezen over de geschiedenis van het spoor in Groenlo.



Stichting GOLS Station Groenlo
Stationslaan 11
7141 DJ Groenlo
Facebook